You need to upgrade your Flash Player
עמוד ראשיעל החברהשירותי החברההמלצות מלקוחותמדיניות האיכותמוצרים למכירהטפסים שימושייםטיפים והמלצותגלריית תמונותחיפוש באתריצירת קשר
מוצרים
טיפים והמלצות

בבחירת חברת ארכיב רצוי לבדוק אם קיימים במבנה החברה תנאי האחסון לנייר עפ"י דרישות מכון התקנים ומכבי אש.
לפניך מספר נקודות אשר יעזרו לך לבדיקת חברת הגניזה המתאימה. 


מבנה


 • מיקום המבנה באזור גיאוגרפי בו אין גורמי קלקול הנייר: חומציות,אור ולחות.
 • רחוק מאתרי אחסון מזון ומגורמי נזק כגון תעשייה הפולטת פסולת רעילה ומאגרי חומרים דליקים ונפיצים ( פלססטיק,עץ וכו') קירות המבנה ללא חלונות למניעת כניסת קרני האור המזיקות לנייר.
 • פתחים במבנה לשחרור עשן ותחלופת אויר במבנה.
 • הרצפה עומדת בעומס המדפים המלאים וכן בעומס הכפול ממשקל החומר במאוחסן למקרה שתופעל מערכת המתזים.
 • מידוף עשוי ממתכת שאושר ע"י מהנדס לעמידה בעומסים למשקלי מיכלים מלאים.
 • במבנה לחות יחסית - תחום הקבילות 30%-60%.
 • במבנה טמפרטורה - תחום הקבילות 13-25 מעלות צלזיוס.

בטיחות


 • הרחקת גורמי אש משטח המבנה ומסביבתה, איסור עישון בשטח האיחסון.
 • מערכת גלאי עשן בכל חלקי המבנה מקושרת למוקד ומכבי אש באמצעות חייגן אוטמטי.
 • הימצאות אמצעי כיבוי  ראשוניים : מטפים ,גלגלונים בהתאם לדרישות מכבי אש.
 • מערכת מתזי מים (ספרינקלרים) עם גלאי זרימה  המפעיל חייגן אוטומטי למוקד ומכבי אש.
 • מאגר מים שאינו תלוי במערכת המים העירונית/איזורית המופעלת ע"י משאבות כגיבוי לאספקת מים למתזים.
 • מערכת גיבוי חשמל (גינרטור) להפעלת המשאבות למערכת המתזים.
 • בידי החברה קיים רשיון עסק ואישור ביקורת שנתית אחרונה  לפיהם מבנה החברה עומד בדרישות שרותי הכבאות.

ביטחון


 • מערכת התראה אלקטרונית לגילוי ופריצה, לפי תקן ישראלי 1337 הכוללת יחידת קצה דו כיוונית , מופעלת ע"י מגנטים בדלתות וגלאים המכוונים לפתחי המבנה ומחוברים למוקד בקרה המאושר ע"י משטרת ישראל.

תפעול


 • וותק החברה בשרותי גניזה הינו גורם חשוב בבחירת חברת ארכיב, היות ומבחן השרות נמדד בעיקר בלקוחות הפעילים לאורך השנים באחזור תיקים ,שליפת תיקים והחזרתם לאחר עיון למיכל המקורי ע"י צוות עובדים קבועים ומיומנים בתחום שרותי הגניזה.
 
 
בנייה וקידום אתר: טופ אינטראקטיב - קידום אתרים

valid xhtml