You need to upgrade your Flash Player
עמוד ראשיעל החברהשירותי החברההמלצות מלקוחותמדיניות האיכותמוצרים למכירהטפסים שימושייםטיפים והמלצותגלריית תמונותחיפוש באתריצירת קשר
מוצרים
מדיניות האיכות
חברת "בית הארכיב" מתמחה באחסון מסמכים עבור לקוחותיה.
החברה מאפשרת ללקוחותיה לקבל נתונים מדויקים בזמן אמת, לגבי מסמכיהם המאוחסנים בארכיוניה, כמו כן מאפשרת החברה "לאחזר"(לשלוף* או להחזיר) מסמכים השמורים בארכיון.

 • החברה מתחייבת להמציא ללקוחותיה את המסמכים הנדרשים:
 •  
  1. בפרק הזמן לו התחייבה.
  2. בצורה מדויקת, ללא טעויות, על פי דרישות הלקוח.
 • כדי ליישם את מדיניות האיכות של החברה ולעמוד ביעדים הנ"ל:
 •  
  1. החברה מייחסת חשיבות רבה להתאמתם של מתקני החברה - ארכיונים ורכב, המשמשים לאחסון והובלת חומר ארכיוני - לייעודם.
  2. ארכיוני החברה מתאימים לאחסון חומר ארכיוני ומוגנים על ידי מערכות גילוי אלקטרוניות המחוברות למוקד 24 שעות. כלי רכב סגורים, המתאימים לצורכי ביצוע השירות.
  3. החברה בנתה (על פי דרישות ת"י - 9001:2000) מע' אבטחת איכות, ומיישמת באופן שיטתי נהלים והוראות עבודה בקשר לכל הפעילויות המשפיעות על רמת השירות המסופקת ללקוח, על ידי החברה.
  4. החברה מטפחת את המשאב האנושי, שהוא מקור השירות האיכותי, ומקצה משאבים להדרכת העובדים ולאספקת אמצעי עבודה מתאימים.
  5. החברה מתחייבת לקיים תהליכי למידה ושיפור בלתי פוסקים, כחלק מתהליך אספקת השירות. העובדים מעורבים ובעלי אחריות ישירה לתהליכי שיפור איכות השירות.
 • יש לזכור תמיד כי:
 •  
  1. המאמץ העיקרי הוא לתת ללקוח שירות איכותי על פי דרישותיו.
  2. לכל עובד בחברה אחריות אישית כלפי הלקוח ותפקיד אישי באספקת שירות יעיל ואיכותי, על פי ציפיות הלקוח וצרכיו.
  3. רק מאמץ משותף של כל העובדים בחברה, יביא לידי מענה אופטימלי של צרכי הלקוח.

 

(*) שליפה - המצאת חומר ארכיוני המצוי בגניזה למשרד הלקוח עפ"י בקשתו (בתיקים ו/או מכלים שליפה תעשה לכתובתו של המזמין למחרת יום העסקים ליום שבו נתקבלה ההזמנה (בתנאי שהתקבלה לא יאוחר משעה 15:00).

שליפה דחופה - תתבצע תוך 4 שעות מקבלת ההזמנה.

 
 
בנייה וקידום אתר: טופ אינטראקטיב - קידום אתרים

valid xhtml